Testledning och testgenomförande

Kvalitet kommer inte av sig själv. Det krävs att kvalitetsarbetet planeras och inleds så tidigt som möjligt i ett projekt, helst på idéstadiet.

Castrix har lång erfarenhet av att leda, planera och strukturera testarbetet i projekt och i linjeorganisationer.

Inom test kan vi leverera:

  • Testledning
  • Metodstöd
  • Tekniskt stöd
  • Testgenomförande
  • Mentorskap och kompetensutveckling


Vill du veta mera?
Kontakta Leif Perzon