Kvalitet

För att lyckas med kvalitetssäkring är det viktigt att ledningen är involverad och engagerad. Det är lönsamt med kvalitet då det innebär att ju tidigare i en process som fel och brister åtgärdas dess lägre kostnad krävs. Tiden det tar för att göra något rätt är kortare än tiden det tar att förklara varför det gick fel. Men för att det ska bli rätt måste man veta vad man gör. Det är det som kvalitetssäkring och systematiskt kvalitetsarbete går ut på.

Vi anser att kvalitet är gratis. Det är bristen på kvalitet som kostar. 15-35% av ett vanligt företags omsättning är felkostnader. Undersökningar visar att majoriteten av konsumenterna inte reklamerar dålig kvalitet. De byter leverantör. Dessa otillfredsställda kunder varnar potentiella kunder i stället för att komma med erfarenheter till företaget.

Att tänka kvalitet är något vi på Castrix har som grund i alla våra uppdrag. Castrix kan hjälpa Dig och Ditt företag att på ett systematiskt sätt utveckla och förbättra din verksamhet för ökad lönsamhet.

Vi använder beprövade verktyg och tekniker inom kvalitetssäkring.

Inom kvalitet kan vi leverera:

  • Granskningar inom projekt och förvaltning
  • Testsäkring
  • Förbättringsarbete
  • Processkartläggning- och utveckling
  • Kvalitets- och säkerhetsstyrning
  • Verksamhetsutvärdering
  • Framtagning av kvalitets- och mätetal
  • Kompetensutveckling och mentorskap

Vill du veta mera?
Kontakta Leif Perzon