Sagan om Castrix

Castrix startade i Sundsvall 2004, av en grupp personer med gemensam bakgrund. Namnet kommer från de latinska orden castor för bäver och strix för uggla. Vi kombinerar bäverns egenskap att vara specialist på konstruktioner och lösningar med Ugglans vishet.

Företaget skall vara lockande för kunder och personal och inte styras av någon utomstående. Castrix skall vara en stark spelare, med lokal förankring och lokal kompetens.

Verksamheten inriktas på kvalitetstjänster med god lönsamhet, och viktiga ledord är kundtillfredställelse, produktkvalitet, leveranssäkerhet och personalkvalitet. Personalen skall känna sig delaktiga i företagets frågor och utveckling. Detta har infriats under dessa år.

Öppenhet från system till arbetssätt har präglat Castrix och Open Source har varit en viktig ingrediens från start. Den tekniska infrastrukturen inom Castrix är uppbyggd med open source produkter. Företaget har många kompetenser och kan hantera uppdrag från ledning och styrning till teknik.

Företaget är idag väl etablerat i Sundsvall och jobbar med många nöjda kunder.