Kravfångst

Gör rätt från början! Kravinsamling är en kritisk del i systemutvecklingsprocessen. När man i efterhand utvärderar systemutvecklingsprojekt kan man ofta konstatera att problem och misstag kan härledas till kravinsamlingen.

Kraven är grunden för hela systemutvecklingen. Om denna är bristfällig, blir det fel i efterföljande led, något som är kostsamt att rätta till. Det är viktigt att göra rätt från början!

Castrix hjälper dig att samla in, analysera och dokumentera dina verksamhets- och användarkrav. Vi på Castrix är vana att jobba nära kundens verksamhet och vet vilka problem som kan uppstå när ett företag vill införa ett nytt IT-stöd, eller vidareförädling av befintliga system.

Vår kravfångsprocess ser till att kraven både formulerar vad beställaren behöver, är tillräckligt väl beskrivna för att systemarkitekter, programmerare, testledare och testare skall kunna jobba tryggt med dem som grund.

Vill du veta mera?
Kontakta Leif Perzon